Buiten de zogenaamde ‘Rijksduitsers’ die verplicht werden om in Duitse dienst te treden waren er in Deurne ook mensen die voor- en tijdens de Tweede Wereldoorlog een ‘foute’ keuze maakten door lid te worden van een bepaalde politieke groepering of in vreemde krijgsdienst traden. Vaak werden deze keuzes gemaakt omdat ze door de Duitse propaganda machine verkeerd voorgelicht werden of om aan de zogenaamde ‘Arbeitseinzats’ te ontkomen maar uiteraard kende Deurne ook mensen die deze keuze wel bewust maakten omdat ze gewoonweg pro-Duits waren. De auteur snijdt hier een moeilijk thema aan, zo ondervond hij onlangs zelf toen hij op DeurneWiki (een project van heemkundekring H.N. Ouwerling) in het artikel van Wilhelmus Antonius Maria van Heugten enkele aanvullingen deed over diens verleden.

Kort na deze aanvulling werd de auteur verrast met enkele e-mailberichten en telefoontjes met het uitdrukkelijke verzoek om deze te verwijderen. De werkelijke redenen laten zich raden, Wilhelmus Antonius Maria van Heugten was medeoprichter van de heemkundekring H.N. Ouwerling en er was nog steeds een bevriend contact met één van zijn kinderen, maar dat terzijde.

Dat van Heugten zich na de Tweede Wereldoorlog verdienstelijk heeft gemaakt voor de Deurnese gemeenschap o.a. als medeoprichter van de heemkundekring H.N. Ouwerling, als hoofdredacteur van het Weekblad voor Deurne, als lid van het hoofdbestuur van de Bijenhoudersbond van de NCB en als lid van het Literair Café Deurne, daar is de auteur zich terdege van bewust maar daarnaast vindt hij dat die zwarte zijde ook aan het licht komt om zo tot een evenwichtig verhaal te komen.

In de rubriek ‘Collaboratie en landverraad’ vindt u binnenkort meer informatie over enkele Deurnenaren die toentertijd een ‘foute’ keuze maakten om te beginnen met Wilhelmus Antonius Maria van Heugten (1913-1999), voor bovenstaande redenen maar ook omdat hierover het meeste archiefmateriaal bewaard is gebleven. Later leest u als bezoeker van deze site ook nog aanvullende informatie over de Deurnenaren Emilius Franciscus Johannes Maria van der Ven (1918-2011), Anne Marten Blaauw (1898-1976), Adrianus Wouterus van den Bogaart (1922-2002), Johannes Verstappen (1921-) en Henricus Franciscus Theodorus Bernardus Gijsbers (1922-2019) welke, omdat ze in vreemde krijgsdienst traden, het Nederlanderschap verloren maar als statenloze dit Nederlanderschap na vele jaren d.m.v. naturalisatie weer herkregen.