Stichting Oorlogsslachtoffers ondersteunende dienstverlening, onderzoek en documentatie
Stichting Oorlogsslachtoffers
Register- en archiefonderzoek in binnen- en buitenland
Register- en archiefonderzoek
(Krijgs)historisch onderzoek naar mensen in Duitse krijgs- of bestuursdienst
(Krijgs)historisch onderzoek
Grafhistorisch onderzoek ondersteunende dienstverlening bij identificatieprocessen
Grafhistorisch onderzoek
Krijgshistorisch onderzoek naar Nederlanders in Duitse krijgsdienst
Krijgshistorisch onderzoek