Wie ten aanzien van de Tweede Wereldoorlog het begrip ‘Oorlogsslachtoffers’ gebruikt of hoort, denkt onwillekeurig vrijwel altijd slechts aan hen die vielen of leden vanwege ‘de goede zaak’. Dat er aan de zijde van de ‘vijand’ evengoed mensen sneuvelden – die voor hun land vochten, voor en met hun kameraden streden en die evenzo geliefden, kinderen, ouders en vrienden hadden, die hen na hun sneuvelen moesten missen – zijn wij geneigd te vergeten. Door Stichting Oorlogsslachtoffers wordt dat onderscheid niet gemaakt en is zelfs het merendeel van de activiteiten gericht op Duitse slachtoffers en nabestaanden. Zodoende is in de loop van vele jaren praktijkervaring een grote mate van expertise ontstaan op het veelkleurige palet aan activiteiten, die zijn gerelateerd aan dit onderwerp.

Richard Schoutissen, Stichting Oorlogsslachtoffers

.

De activiteiten van Stichting Oorlogsslachtoffers laten zich als volgt in hoofdpunten opsommen:

  • (Krijgs)historisch onderzoek naar mensen in Duitse krijgs- of bestuursdienst voor zover actief op het Nederlandse grondgebied tijdens de tweede wereldoorlog.
  • (Krijgs)historisch onderzoek naar Nederlanders in Duitse krijgsdienst, binnen en buiten het Nederlandse territoir, voor zover actief tijdens de tweede wereldoorlog.
  • (Krijgs)historisch publicatie- en presentatiewerk in relatie tot de voornoemde doelgroepen.
  • (Krijgs)historisch onderzoek naar (voormalige) veldgraven.
  • Grafhistorisch onderzoek.
  • Genealogisch onderzoek naar slachtoffers én naar nabestaanden.
  • Register- en archiefonderzoeken in binnen- en buitenland.
  • Het samenstellen en aan nabestaanden of belanghebbenden presenteren van bondige reconstructies van persoonlijke geschiedenissen n.a.v. verricht onderzoek.
  • Ondersteunende dienstverlening bij identificatieprocessen t.b.v. diverse diensten in binnen- en buitenland, inclusief heridentificaties van onbekende soldaten.

Deze dienstverlening wordt aan particulieren, organisaties en instanties aangeboden. Het kan gaan om een beperkte dienst, zoals bijvoorbeeld informatie aan een nabestaande van een gesneuvelde. In een ander geval om medewerking aan een publicatie, documentaire of grootschalig onderzoek. Of om werkelijk grote projecten of activiteiten, waarbij meestal samenwerking met instanties, musea of stichtingen aan de orde is.