Door middel van grafhistorisch onderzoek, dit in opdracht van de Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht BIDKL, heb ik een bijdrage kunnen leveren aan de heridentificatie van een (toen nog) onbekende Duitse soldaat op de Duitse Militaire Begraafplaats te Ysselsteyn.

Ambassade van Duitsland in Den Haag, donderdag 24 April 2014
Van de ruim 32.000 graven die zich op de Duitse soldatenbegraafplaats Ysselsteyn in Limburg bevinden, staat op meer dan 5000 graven een kruis zonder naam. In deze graven liggen soldaten van de vroegere Duitse Wehrmacht, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland zijn gevallen en die bij de ter aarde bestelling in de jaren vijftig op begraafplaats Ysselsteyn niet konden worden geïdentificeerd. Een van deze soldaten was Majoor Karl Götz, die als parachutist op 26-09-1944 bij Wijbosch in de buurt van ‘s Hertogenbosch gevallen was. Zijn familie ontving het bericht van zijn dood, maar zijn graf werd nooit gevonden.

Nu kon het lot van Karl Götz opgehelderd worden. De gravendienst van het Nederlandse leger, de Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht BIDKL in Soesterberg, kwam na omvangrijk onderzoek en bestudering van archieven tot de conclusie, dat de dode in het naamloze graf TF-6-67 in Ysselsteyn Majoor Karl Götz zou kunnen zijn. Met behulp van de defensiestaf van de Duitse Ambassade in Den Haag kon via de Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge en de Duitse dienstafdeling in Berlijn, de voormalige Wehrmachtsauskunftsstelle, een zoon van Majoor Götz opgespoord worden, de heer Kurt Götz. Vergelijkend DNA-onderzoek leverde het resultaat op waar iedereen op hoopte: het door de zoon in Stendal/Sachsen-Anhalt afgegeven DNA kwam overeen met het DNA uit de gebeenten van de in Ysselsteyn opgegraven soldaat.

De inmiddels 75-jarige Kurt Götz kon nu, zichtbaar geroerd, samen met zijn vrouw en andere familieleden afscheid nemen van zijn vader. Hij had jarenlang probeert het graf van zijn vader te vinden, maar als burger van de DDR was het voor hem niet mogelijk om met de bovengenoemde instanties contact op te nemen.

Maar ook na de val van de Muur duurde het nog bijna 25 jaar totdat hij op 24 april 2014 bij het graf van zijn vader in Ysselsteyn kon staan. Het kruis op het graf met de omschrijving TF-6-67 draagt sinds die dag de naam van Majoor Karl Götz en zijn geboorte- en sterfdatum.

Een Nederlandse en een Duitse geestelijke, een groep scholieren van de jeugd-ontmoetingsplaats van de begraafplaats en soldaten van het Logistiek bataljon 142 uit Torgelow waren bij de plechtigheid aanwezig, waarbij de gebeenten van majoor Götz in het nu benoemde graf werden herbegraven.

De soldaten van het Logistiek bataljon ondersteunen twee weken lang de Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge bij het onderhoud van de soldatenbegraafplaats.