Zuidfront Holland Mei 1940 | Stichting Kennispunt Mei 1940, zaterdag 22 September 2012

Wij werken bij onze vele onderzoeken naar Duitse militairen die actief waren in Nederland veelvuldig samen met Richard Schoutissen. Hij is actief betrokken bij onderzoek naar Duitse gesneuvelden in Nederland en specifiek de krijgsgeschiedenis van ‘zijn’ Deurne.

Toen wij vanwege onze onderzoeken naar de gebeurtenissen onder Nijmegen op 10 mei 1940 de sporen der Duitse gesneuvelden trachten te verifiëren, kwamen we wederom met Richard in contact. Eén naam leidde tot nader onderzoek. Karl Morre, die wij wegens een fout in de graflijsten van de ombedding der Duitse gesneuvelden, als Morze hadden geregistreerd. Richard vond uit dat deze Morre in feite Italiaanse wortels had en naoorlogs van Ysselsteyn was verwijderd en herbegraven. Karl Morre was geboren in het Italiaanse Lucca op 24 mei 1919. Nog voor hij 19 werd sneuvelde hij nabij Nijmegen op 10 mei 1940, vermoedelijk als militair van SS Aufklärungsabteilung.

Morre had een EKM “SS Aufkl.Abt. en 4./SS Deutschland no.19“. De SS Aufklärungsabteilung was voor een deel geëncadreerd door het regiment Deutschland. Die beide zaken correleren wel. Het is echter bijzonder dat een Italiaan bij de SS zit in mei 1940. Het aantal buitenlanders in de SS was zeer gering. Bovendien moesten zij een Duitse ouder hebben, anders was toetreding tot de krijgsmacht – ook de SS in 1940 – bij wet onmogelijk. Morre, die een Italiaanse achternaam (en de Duitse voornaam Karl) had, zal dus een Duitse moeder hebben gehad.

Waarom bespreken wij de SS’er Morre alhier? Wij vroegen ons af waarom Morre’s graf op Ysselsteyn was geruimd. Richard kwam er achter dat er op verzoek van de Italiaanse regering minstens 14 graven van Ysselsteyn zijn verhuisd naar … de Italiaanse sectie op de erebegraafplaats Rusthof! Daar liggen veel Italiaanse militairen die in Duits krijgsgevangenschap het leven lieten. Op 8 september 1943 zwaaide Italië zijn jas om en veranderde het van zijde. Het land werd opeens Geallieerd. Dat betekende dat Italianen die tot dan toe voor de Duitse zaak vochten, opeens vijanden van de Duitsers werden. Zo kwamen er Italiaanse gevangenen in Nederland terecht. Sec gesproken waren die Geallieerd geworden en als zij na 8 september 1943 stierven, een ereslachtoffer.

Naast hen – nee, tussen hen – werden 14 Italianen begraven die in Duitse dienst ten tijde van de Duits-Italiaanse alliantie waren gesneuveld. Zo kan het gebeuren dat SS-Mann Karl Morre, die sneuvelde op 10 mei 1940 in de strijd tegen Nederland, op Nederlandse grond begraven ligt als ereslachtoffer. Een bizarre zaak, waarvan men kan afvragen waarom Nederland eraan heeft meegewerkt indertijd … (Allert Goossens)