Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht, donderdag 31 Oktober 2013

Tot mijn grote verrassing ontving ik, als blijk van waardering voor mijn betrokkenheid bij de Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht, een fraaie legpenning uit handen van de identificatiespecialisten adjudant (Aooi) Geert Jonker en sergeant-majoor Patric van Aalderen.

Ik ben onderzoeker en necroloog, waarbij ik mij geheel concentreer op militairen, die vielen in de Tweede Wereldoorlog. Ik richt mij echter hoofdzakelijk op Duitse militairen, Nederlanders in Duitse dienst en (overige) politieke delinquenten uit het betreffende era. Ik ben daarom eerder gewend mij in het publieke domein daarvoor te moeten verantwoorden, dan dat ik voor mijn inspanningen lof ontvang.

Daarom is deze vorm van waardering voor mij alles behalve vanzelfsprekend. Ik ben de adjudant (Aooi) Geert Jonker en de sergeant-majoor Patric van Aalderen, alsmede de sergeant 1 Els Schiltmans, die helaas verhinderd was door werkzaamheden elders, buitengewoon dankbaar voor dit prachtige teken van hun waardering.

.

.

Hoofd Bergings- en Identificatie Dienst, adjudant Geert Jonker

.

Identificatiespecialist, sergeant-majoor Patric van Aalderen