Sakkers Hans (2018), Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn, Duits beheer over Nederlands erfgoed, Uitgeverij Aspekt B.V. (ISBN 9789463383530)

In november 2015 kwam ik, tijdens een lezing over de Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn, in contact met Hans Sakkers. Aangezien Hans toentertijd nog volop bezig was met onderzoek voor zijn inmiddels uitgegeven boek ‘Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn, Duits beheer over Nederlands erfgoed’, heeft deze ontmoeting voor ons beiden veel voordeel opgeleverd.

De boekpresentatie van vrijdag 7 september 2018, bij het JOC (educatief jeugdontmoetingscentrum te Ysselsteyn) werd geopend door Sjoerd Ewals (educatief medewerker bij het JOC) waarna de eerste twee boeken werden overhandigd aan kapitein Geert Jonker van de Gravendienst van de Koninklijke Landmacht en aan Wim Broers, oud-medewerker van de Duitse begraafplaats. Na een charmante speech door kapitein Geert Jonker werden nog enkele boeken uitgereikt aan personen die zich verdienstelijk gemaakt hebben bij de totstandkoming van het boek, onder wie Paul van Megeren (gemeentelijk archivaris), Sjoerd Ewals (educatief medewerker bij het JOC), Lei Potten (Historie Ysselsteyn), Fred van den Munckhof (vrijwilliger bij Find a Grave) en Richard Schoutissen (Stichting Oorlogsslachtoffers).

Na de uitreiking gaf Hans Sakkers een informatieve lezing over de Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn.

Op basis van de Conventie van Genève begon het Nederlandse leger in 1946 met de aanleg van de centrale Duitse militaire begraafplaats. Dit op een afgelegen plek in een onontgonnen deel van de Peel bij Ysselsteyn. Met ruim 31.000 graven werd het landelijk de grootste militaire necropool. De uitvoering kreeg gestalte naar de richtlijnen uit het handboek van de Amerikaanse gravendienst. Tien jaar na de oorlog had bijna geheel West-Europa de Duitse dodenakkers overgedragen aan Duitsland. Een overdracht waar Nederland pas in 1976 aan toe was. Dit gaf een situatie die niet meer paste in de West-Europese diplomatieke verhoudingen. De oorzaak van dit moeizame proces werd geweten aan de gevoeligheid van het oorlogsverleden binnen de Nederlandse samenleving.

De gemeente Venray, waaronder Ysselsteyn valt, is zwaar getroffen in de Tweede Wereldoorlog. Door de Duitse militaire begraafplaats zag de bevolking dat ook Duitsland slachtoffer was van de Tweede Wereldoorlog. Begin jaren vijftig was hier reeds duidelijk dat leed verzoent. Iets wat tot op de dag van vandaag zijn invloed heeft.

Van de diplomatieke moeilijkheden over de militaire begraafplaats tussen Nederland en Duitsland heeft de Duitse bezoeker weinig gemerkt. De algemene opvatting onder de Duitse bezoeker was die van dankbaarheid, omdat Nederland voor hun dierbaren zorgde alsof het hun eigen kinderen waren.

Het boek is o.a. te koop bij Roojboek aan de Schoolstraat in Venray.