Stichting de Greb, woensdag 27 Mei 2009
Op 27-05-2009 11:45 plaatste Allert Goossens – webredactie het volgende bericht op het forum van de discussiegroep “De Slag om de Grebbeberg”.

Onderwerp: Oorlogsslachtoffers Deurne.Wij permitteren ons een kleine stap buiten onze eigen kaders. Richard Schoutissen – werkzaam voor o.m. de Weltkriegsopfer en zelf een bekende Nederlandse onderzoeker naar vermiste militairen (van alle naties) – heeft een boeiende en informatieve website opgezet over oorlogsslachtoffers binnen zijn eigen gemeente Deurne.

Uiteraard op de site ook aandacht voor gesneuvelden in mei 1940.

Deurne was met name in de periode van de bevrijding een locatie waar zwaar gevochten is, wat duidelijk mag blijken uit de lange lijst gesneuvelde Duitsers en nog veel langere lijst Britten en Amerikanen. Binnen de gemeente Deurne alleen al honderden slachtoffers.

Richard Schoutissen slaagt er ieder jaar weer in om aan onderzoeken deel te nemen die ergens in de wereld families eindelijk van het lot en de begraafplaats van een lang vermist dierbaar familielid op de hoogte brengen. Zijn werk is daarmee dankbaar werk, hoe paradoxaal dat ook mag klinken.

Vanuit ondergetekende en onze Stichting is er zeer veel waardering voor het (vrijwilligers)werk dat Richard verricht. Het is immers werk dat nog steeds rechtstreeks in dienst van de WO2 slachtoffers wordt verricht en dat ontzettend veel tijd en inspanning kost, om nog maar niet te spreken van de ongelofelijke hoeveelheid ‘red tape’, dat een ambtelijk land als Nederland rond de wet op de lijkbezorging heeft ingesteld. Onvermoeibaar zet Richard door en bereikt daarmee veel. Vanaf deze plaats dus niet alleen aandacht voor zijn website, maar eveneens een compliment voor het werk dat Richard Schoutissen verricht!