Naam : Jeurissen
Voornamen : Johannes Cornelis
Roepnaam : Jan
Geboortedatum : 17-09-1927
Geboorteplaats : Maasniel
Wonende : Elmpterweg 3 te Maasniel
Rang / Beroep : Student
Identiteitsplaatje : –
Eenheid : –
Overlijdensdatum : 10-07-1944
Overlijdensplaats : Deurne, Zandbos
Doodsoorzaak : gefusilleerd door het verzet
Begraafplaats : –
Gedenkplaats : –

.

Overige informatie

Zoon van Frans Jeurissen en Hubertina Elisabeth Jeurissen-Theunissen.

Het overlijden van Johannes Cornelis Jeurissen blijft, ook na een gedegen onderzoek, nog steeds een groot raadsel. Aangenomen wordt dat Jan Duitsgezind was, mogelijk misleid door Duitse propaganda of misschien om stoer te doen tegenover zijn leeftijdsgenoten. Feit is dat hij naar eigen zeggen een misstap had begaan. Het begon met een handgeschreven brief die Jan naar zijn familie schreef…

.

Vertaling brief:

Liefste Ouders. Broer en Zusters,

Even wil ik U een klein briefje schrijven. Met mij gaat het goed, hetgeen ik ook van U allen hoop. Op de eerste plaats moet ik u mededelen dat ik voor de duur van den oorlog niet naar huis kom. Er is een pater bij me geweest, die me heeft gebiecht en mij gezegd dat ik weer in de moederkerk ben opgenomen en na den oorlog weer in de maatschappij kan terugkomen.

Beste Vader en Moeder, het spijt mij zeer erg dat ik u zowat heb aangedaan. Nu besef ik pas wat ik gedaan heb en dat U Vader en Moeder altijd zoo goed voor mij bent geweest. Ik hoop dan ook dat U mij alles zult vergeven wat ik U heb aangedaan en na de oorlog weer in de huiselijke kring kan terug komen en mijn leven voel goeden moed kan beginnen. Ik hoop dat U allen goed voor mij zult bidden, hetgeen ik zelf voor mij en voor U doe. Nogmaals Vader en Moeder schenk mij vergiffenis voor alles wat ik tot nu toe in mijn leven U heb aangedaan.

Ontvang dan allen de hartelijke groeten, ook Stien en Paul, Leo en kleine Frans. Maar vooral U Vader en Moeder Broer en Zusters van Uw Zoon Jan.”

Eind 2011 kreeg ik van een goede kennis van de familie Jeurissen, die met deze langdurige vermissingszaak als een zogenaamde ‘Cold Case’ aan de slag ging de vraag of ik misschien meer informatie had over Johannes Cornelis Jeurissen en na het lezen van bovenstaande brief kwam ik al snel tot de volgende voorzichtige conclusie. De, voor mij toen nog onbekende, stoffelijke resten die in september 1944 in het Zandbos werden geborgen zouden de stoffelijke resten van Johannes Cornelis Jeurissen moeten zijn…

In mijn archief bewaarde ik in de ordners voor “onbekende oorlogsslachtoffers” diverse notities van- en voor de gemeente Deurne waaronder een nota van aannemer H. Aldenzee (wonende Heuvel B 55c) voor een lijkkist met hulp bij kisting en ter aarde bestelling waarin staat vermeld “De groepscommandant der Koninklijke Marechaussee te Deurne verklaart dat op 13 september 1944 door de Marechaussees Vlielander en Somers te Deurne assistentie is verleend bij het opgraven van een onbekend lijk in het Sandbos te Deurne en dat H. Aldenzee dit lijk heeft gekist.” In deze nota was een bedrag van f. 57,00 opgenomen. Een volgende nota met een bedrag van f 4,50 kwam van Wilhelmus Bankers (wonende Brugge C 69) voor het met paard en kar vervoeren van een lijk van een onbekend persoon van het Zandbos naar het kerkhof te Deurne op 13 september 1944. Beiden nota’s werden gedeclareerd volgens het tijdelijk politiebesluit 1946, over 1944, onder ‘overige uitgave der politie’.

.

Naast bovenstaande nota’s vond ik in de archieven van het Rode Kruis tevens een notitie dat de lijkschouwing op de stoffelijke resten werd verricht door Petrus van Noord, toentertijd huisarts met een praktijk in Deurne.

Voor de familie van Johannes Cornelis Jeurissen was bovenstaande (afscheids)brief het laatste levensteken van hun zoon welke door de familie sinds mei 1944 werd vermist, ook na de oorlog werd van Jan niets meer vernomen totdat de familie Jeurissen een brief ontving van aalmoezenier C.F.J. (Cor) Janssen. Een bekende van de familie Jeurissen, hij was in en rond Roermond (Maasniel) als kapelaan werkzaam geweest, daarnaast was hij tijdens de oorlogsjaren ook bij het verzet actief.

Kapitein-aalmoezenier Cor Janssen vertrok op 22 oktober 1946 met het stoomschip “SS Johan de Witt” vanuit Amsterdam naar Tanjung Priok (Indonesië), Nederlandse troepen werden toentertijd in Indonesië toegelaten om de Britse posities over te nemen (politionele acties), tijdens een korte stop op 1 november 1946 lag het stoomschip voor anker in de haven van Port Saïd waar de aalmoezenier onderstaande brief naar de familie Jeurissen schreef.

.

De aalmoezenier leerde tijdens de lange reis naar Indonesië soldaten kennen die uit Deurne afkomstig waren, één van hen bekende aan de aalmoezenier dat hij bij diegene is geweest die Jan gefusilleerd zou hebben. In de brief aan de familie laat de aalmoezenier weten dat Jan helemaal klaar voor Onze Lieve Heer was gestorven omdat er tot het laatst een priester bij hem geweest was. Jan zou, volgens de getuige, zijn gefusilleerd in ‘het Zandbos’ en aldaar ook begraven zijn. Op 2 december 1954 werd door de familie uiteindelijk aangifte gedaan van het overlijden van Johannes Cornelis Jeurissen op 10 juli 1944 te Deurne.

De bief van de aalmoezenier deed me besluiten om de passagierslijsten van het stoomschip “SS Johan de Witt” te traceren, hoewel er geen volledige passagierslijst werd teruggevonden stonden er zeventien militairen uit Deurne genoteerd die in oktober 1946 aan boord van “SS Johan de Witt” naar Indonesië vertrokken. Twee onder hen waren oud verzetsstrijders…  beiden helaas reeds overleden.

Beneden aalmoezenier Cor Janssen van 3-6 R.I. op zijn kamer in Tjipanas in juni 1947.

 

Aangifte van vermissing

Overlijdensregister