Naam: Verspeek
Voornamen: Johanna Maria
Roepnaam: –
Geboortedatum: 21-10-1887
Geboorteplaats: Asten
Wonende: L 285 te Liessel (naast de oude molen)
Rang / Beroep: –
Identiteitsplaatje: –
Eenheid: –
Overlijdensdatum: 31-10-1944
Overlijdensplaats: Someren
Doodsoorzaak: ongeneeslijk ziek *
Begraafplaats: –
Gedenkplaats: –Overige informatie

Dochter van Hendrikus Verspeek en Petronella Welten, weduwnaar Johannes Rijnders.

In het boek “Liessel Brandt”, samengesteld door Harrie Rijnders (zoon van Johanna Maria Verspeek) waarin de geschiedenis van Liessel in de Tweede Wereldoorlog beschreven wordt, schrijft Willem Rijnders (eveneens een zoon) “Intussen hadden de ouderen zich beraden over ons aller veiligheid. Besloten was, dat wij een onderdak zouden krijgen in de Molenberg. Ook mijn ongeneeslijk zieke moeder werd daar met haar bed ondergebracht.”

Enkele dagen later werd Johanna Maria Verspeek overgebracht naar de kelder van Driek van Bommel maar in deze kelder kon ze niet langer in haar ziekbed blijven waardoor ze, met hulp van Lennard Hoeben en zijn overdekte ‘Kremerswagen’, naar haar zus in het Klein Fortuintje in Asten werd overgebracht.

Twee bladzijden later schreef haar zoon “Met ons vieren togen we richting Someren, waar inmiddels de rest van onze familie naar toe gevlucht was. De weg naar Someren was geblokkeerd door aankomende tanks en vrachtwagens vol soldaten. De burgers konden als vluchtweg slechts de weg over Sluis-X volgen. Een lange, bange rij mensen van Asten tot Lierop en Someren, van alles en nog wat meesjouwend. Op deze weg zagen wij een fietser van tegengestelde rijrichting komen. Het bleek een familielid van ons te zijn. Hij had gehoopt dat wij richting Someren zouden vluchten. Hij bracht ons de nare tijding, dat moeder het erg slecht maakte en dat zij die dag nog bediend zou worden. In het huis van Hannesoom Verspeek aangekomen hebben wij de toediening van de laatste heilige Sacramenten nog meegemaakt. Spoedig daarna sloot zij haar ogen. Terwijl de familie zich gereed maakte om verder te vluchten voor de aanstormende vijand, hebben wij bij haar gewaakt. In alle stilte hebben wij haar in Someren begraven”

Uit bovenstaande, zoals ook uit een mailwisseling met de nabestaanden, is het aannemelijk dat Johanna Maria Verspeek niet als oorlogsslachtoffer zou moeten worden aangemerkt echter, in het overlijdensregister van die Gemeente Deurne werd door de ambtenaar van de burgerlijke stand de aantekening oorlogsslachtoffer genoteerd. Waarom deze aantekening toentertijd gemaakt werd blijft giswerk, mogelijk was de datum van overlijden de aanleiding c.q. vergissing aangezien er op deze dag hard gevochten werd in de regio en derhalve veel doden te betreuren waren. Anderzijds zouden deze gevechten ook het gevolg kunnen zijn dat een zieke of gewonde persoon door het oorlogsgeweld en de bijbehorende gevaren niet door een arts bezocht, of naar een arts of ziekenhuis vervoerd kon worden waardoor deze bijvoorbeeld kwam te overlijden en derhalve ook als oorlogsslachtoffer gezien kon worden.

De naam van Johanna Maria Verspeek komt echter niet voor op de plaquette bij het herdenkingsmonument te Liessel, noch op de plaquette in het portaal van de St.-Willibrorduskerk te Liessel.

*i.v.m. de aantekening oorlogsslachtoffer in onderstaand overlijdensregister werd zij toch vermeld binnen deze site.