Het Herdenkingsmonument voor Mijn- en Munitieruimers in de Sergeant Majoor Scheickkazerne te Soesterberg wordt in stand gehouden en onderhouden door de Stichting Geschiedkundige Verzameling Explosieven Opruimingsdienst.

Postma, Meindert
Schutte, Herman