Voor één van onze onderzoeken naar een mogelijk in de gemeente Deurne anoniem begraven Duitse soldaat was ik op disdag 8 december 2015, tezamen met Cor Slaats en Piet Smits uit Liessel, veldonderzoek aan het verrichten. Tijdens een verkennende fase van de vermoedelijke graflocatie troffen wij onverhoopt een explosief op slechts 15 centimeters diepte aan. Na het voorzichtig blootstellen van het explosief werd als snel duidelijk dat het een Amerikaanse Mk 2 handgranaat betrof waarvan de veiligheidspin met ring en de ontstekingshefboom ontbraken, deze werden later echter nabij de vindplaats teruggevonden.

De handgranaat werd weer met zand bedekt en de vindplaats werd door ons gemarkeerd zodat de exacte locatie, na een melding aan de juiste instanties, eenvoudig kon worden getraceerd. Helaas is het niet voor iedere vinder van een explosief vanzelfsprekend dat deze melding doet van zijn vondst, voor mij echter vanzelfsprekend omdat deze handgranaat ook door personen gevonden kan worden die er niet op een verantwoordelijke manier mee om kunnen of willen gaan. Zo komen er bijvoorbeeld ook steeds betere kinder-metaaldetectors op de markt die op een dergelijk explosief reageren en niet alle explosieven zijn direct herkenbaar en blijken soms niet zo onschuldig te zijn als dat ze er uit zien.

Omdat explosieven veelal een langere periode onder de grond liggen kunnen deze door erosie instabiel zijn geworden en daarom is het van belang dat men altijd voorzichtig graaft, zo voorkom je dat je met het graafwerktuig het explosief raakt. Stop dan ook direct met graven bij het vinden van munitie of andere gevaarlijk ogende voorwerpen en waarschuw direct de politie, deze zal u verder instrueren wat te doen.