Naam : Arnoldus
Voornamen : van Gaal
Roepnaam : Nol
Geboortedatum : 16-04-1906
Geboorteplaats : Oploo
Wonende : Astenscheweg V.44 te Vlierden
Rang / Beroep : Los arbeider
Identiteitsplaatje : –
Eenheid : –
Overlijdensdatum : 19-09-1944
Overlijdensplaats : Vlierden
Doodsoorzaak : geliquideerd door het verzet
Begraafplaats Algemene Begraafplaats “Jacobshof” te Deurne
Gedenkplaats : –

 

Overige informatie

Graflocatie: Vak L (algemene graven)

Zoon van Wilhelmus van Gaal en Elisabeth van Tienen, weduwe Hendrina van Gaal-Janssen.

Arnoldus van Gaal werd tijdens een strooptocht, in de bossen van Vlierden, door een ondergrondse actie ‘uit de weg geruimd’ omdat hij zich zeer pro Duits zou gedragen en gezien werd als een verklikker voor Duitse en N.S.B. instanties, zijn lichaam werd begraven nabij de schietberg op de Baarschotseheide te Vlierden. Een paar dagen na deze liquidatie werd Deurne bevrijd. Zijn echtgenote Hendrina van Gaal-Janssen was tijdens dit gebeuren in verwachting en beviel enkele dagen later, op maandag 25 september 1944, van een levenloos kind.

In een rapport van 14 november 1944 opgemaakt door G.M. van Loon, welke na het vertrek van baron De Smeth van Deurne vermoedelijk de ‘Commandant der Raad van Verzet, district Brabant’ werd staat geschreven “van Gaal uit Liessel is door mij, zonder opdracht, maar met voldoende bewijzen, na hem eerst van huis te hebben gehaald en met hem het bos ingelopen te zijn, opgeruimd, waarna wij hem ’s nachts zijn gaan begraven.” 

Op 28 mei 1947 schreef de weduwe van Arnoldus Gaal aan de Gemeente Deurne de volgende emotionele brief:

“Even wil ik mij met U in verbinding stellen over het lijk van mijn man Arnoldus v Gaal geboren den 16 April 1906 en vermoord wert op 19 September 1944 door de ondergrontze en dat deze ligt begraven in de boschen net zoo als een dier zonder gekist en dat ik al veel gedaan heb om hem op de R.K. kerkhof te krijgen maar dat er hier in Deurne veel achter schuilt daar mijn man verdacht wert als N S B maar dat hij nooit bij geen bewegen geen bewegen is geweest toen hij vermoord wert was hij aan het stroopen in de Boschen en heben hem toen op een sluipmoord zijn leven ondnomen zelfs zijn horlogie en zijn trouw ring heb ik nog niet eens terug gehad
ze hebben mij hier in Deurne zelfs 3 maal alles bestoolen toen ze wiste als dat ik van de levens verzekering nog geld heb gehad hebben ze mij belooft als ik honder vijf en zeventig gulden gaf als dat de zaak in orde kwam maar mijn geld was weg en mij man ligt nu nog daar nu wil ik U eens vraagen of hier soms recht voor is om een vader van 9 kinder zoo uit het leven te ruken ik heb mij al zelf vaak afgevraat hoe dit alles wel zoo maar mag en er maar nooit niets van te hooren daar ik met 9 kinder achter bleef en het 10 kind gebooren moest worden op 24 September 1944 en dat ik zoo ben mishandelt door een zekeren Karel Smits dat dit kind dood geboren is ja Heeren ik ben maar een arme vrouw die zelf nu al die tijd voor zijn kinder heeft gewerkt zonder steun van Deurne daar toch geen bewijs is dat mij man N S B is geweest en de Burgemeester en ander heeren uit Deurne hebben mijn goederen verdeelt onder de menschen toen ik uit het ziekenhuis kwam had ik niets als een strooi zak en nog geen pan om te kooken steun kreeg ik niet en moest mij zelf door het leven reden met mijn kinder nu vraag ik U wat moet er hier mee gebeuren is dit naaste liefde om zoo een voor beelt te geven aan de kinder
dus is dit dan de wederopbouw en het bewargen van hen geloof ik dacht van niet ik hoop als dat dit mijn laats verzoek is en dat mij man op een behoorlijk begraafplaats begraven word in Deurne op het R K kerkhof dus ik hoop van U mede werking als U nog graag meer wil weten komt dan zelf dan kan ik tenminste mijn hart eens uit spreeken

ondergeteekt

Wed van Gaal”

Op 25 juli 1947, twee maanden na het ontvangen van bovenstaande brief, deed de burgemeester een verzoek aan de Dienst Identificatie en Berging voor het opgraven van de stoffelijke resten van Arnoldus van Gaal. In dit verzoek schrijft de burgemeester o.a. ook “Na de bevrijding heeft de Wed. van Gaal zich erg misdragen en heeft elke achting bij het publiek verloren. De in haar schrijven aangehaalde omstandigheden zijn niet geheel juist, maar zover deze waar zijn, heeft zij een en ander aan haarzelf te wijten”.

Op 22-11-1947 werden de stoffelijke resten voor identificatie aangeboden aan de Dienst Identificatie en Berging in Amersfoort, tijdens de identificatie werd o.a. een tabakspijp aangetroffen, hierna werden de stoffelijke resten op 03-12-1947 herbegraven naast de R.K. Begraafplaats ‘Oude Parochie’ te Deurne, in ongewijde aarde. Uiteindelijk werd het stoffelijke overschot herbegraven naar vak L (algemene graven) op de R.K. Begraafplaats ‘Jacobshof’. De begrafeniskosten van f.25,00 werden gedeclareerd bij het Bureau Financiering Wederopbouw van het Ministerie van Financiën.

Een uitgebreid dossier zoals een rapport van overbrenging met identificatiegegevens, opgemaakt door de Dienst Identificatie en Berging, is eventueel ter inzage beschikbaar bij de auteur.

Overlijdensregister