Oorlogsmuseum Overloon, donderdag 17 April 2014

In opdracht van Oorlogsmuseum Overloon deed ik krijgshistorisch onderzoek voor de realisatie van het nieuwe paviljoen en de geïllustreerde museumgids, De slag bij Overloon en de bevrijding van Venray, voor het Oorlogsmuseum Overloon.

Op donderdag 17 april 2014 werd het nieuwe paviljoen geopend door de Commissaris van de Koning in Noord Brabant, de heer prof.dr.W.B.H.J. van de Donk, en de Gouverneur van Limburg, de heer drs.Th.J.F.M. Bovens.

Het paviljoen werd in het achterliggende jaar gerealiseerd in de grote hal van het museum met veel hulp van vrijwilligers, subsidiënten en donateurs. Met dit paviljoen beogen we de bevrijdingshistorie van dit gebied in 1944 te borgen voor toekomstige generaties. Daarbij gaat de aandacht niet alleen uit naar de militaire ontwikkelingen destijds, maar vooral ook naar de maatschappelijke gevolgen ervan voor de burgers uit de omgeving.

.

Naast de opening van dit nieuwe paviljoen verscheen tevens het boek ‘De slag bij Overloon’ met de subtitel ‘en de bevrijding van Venray’ geschreven door de directeur van het Oorlogsmuseum Overloon, Erik van den Dungen. Dit boek gaat over de slag bij Overloon en de bevrijding van Venray en kan als geïllustreerde museumgids dienen voor bezoek aan het Oorlogsmuseum Overloon.

Deze laatste foto, tezamen met de 92-jarige Luitenant-generaal b.d. Ted Meines, kon ik u als bezoeker van deze site niet onthouden. Luitenant-generaal b.d. Ted Meines was mijns inziens de meest inspirerende spreker tijdens de opening van dit nieuwe paviljoen.