Gemeente Eijsden-Margraten, zaterdag 24 Oktober 2015

De publicatie “De bevrijding van Eijsden-Margraten in september 1944” werd, in opdracht van het gemeentebestuur van Eijsden-Margraten, vervaardigd door een werkgroep van de gezamenlijke heem- en geschiedkundige verenigingen en stichtingen uit de gemeente.

In september 2014, een jaar voor deze publicatie, werd in het gemeentehuis van Eijsden-Margraten een bevrijdingstentoonstelling georganiseerd voornamelijk gebaseerd op foto’s. De gemeente had nu aan de heemkundeverenigingen gevraagd om als vervolg op die tentoonstelling in 2015 een publicatie te produceren over de bevrijding van Eijsden-Margraten (12–14 september 1944). De makers van deze publicatie ( de heren; Frans Roebroeks, Jo Purnot, Sjef Kusters en Henk Boersma) vonden dat ze in tegenstelling tot de fototentoonstelling van 2014 veel meer aandacht moesten geven aan het Duitse gedeelte van hun bevrijding.

Zo werd ik in april 2015 benaderd door de heer Jo Purnot, secretaris van de samenwerkende heemkundeverenigingen van de gemeente Eijsden-Margraten en plv. secretaris en DB-lid van de Stichting Adoptie Graven Amerikaanse Begraafplaats Margraten, met de vraag of ik mijn medewerking kon verlenen door historisch onderzoek naar o.a. een voormalig massagraf in Breust-Eijsden waar 37 Duitse soldaten begraven waren.

Deze aanvraag werd uiteraard positief beantwoord en vrijwel onmiddellijk begon ik aan mijn onbezoldigd onderzoek naar de Duitse oorlogsslachtoffers uit de gemeente Eijsden-Margraten. Ik ben dan ook trots op de medewerking aan de realisatie van deze geweldige publicatie.

Het boek “De bevrijding van Eijsden-Margraten in september 1944” bestaande uit 244 bladzijden is heel toegankelijk geschreven. Door middel van zogenaamde kaderteksten, die los van de hoofdteksten gelezen kunnen worden, is dit boek ook voor een ieder die niet gewend is aan militair jargon goed te begrijpen, aangezien deze zeer duidelijk worden uitgelegd in deze kaderteksten. Naast de militaire gebeurtenissen van beide kampen en de herinneringen van de inwoners van de gemeente Eijsden-Margaten is in deze publicatie uniek fotomateriaal te vinden.

De samenwerkende heemkundeverenigingen, de gemeente Eijsden-Margaten maar vooral haar inwoners mogen trots zijn op de geweldige publicatie in woord en beeld !