Stichting Geschiedkundige Verzameling EOD, donderdag 31 Oktober 2013

Uitreiking van het 1e exemplaar “Achtung Minen – Danger Mines”

Op donderdag 31 Oktober 2013 werd het boek “Achtung Minen – Danger Mines”, over het ruimen van landmijnen in Nederland 1940-1947, van schrijver kapitein b.d. Antoon Meijers uitgereikt aan commandant Explosieven Opruimingsdienst Defensie kolonel Marco Kathmann en regimentscommandant Regiment Genietroepen kolonel Gerrit van Cooten; dit onder toeziend oog van familie en genodigden zoals het voltallig personeel van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie.

Via de identificatiespecialist sergeant-majoor Patric van Aalderen van de Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht kwam kapitein b.d. Antoon Meijers van de Stichting Geschiedkundige Verzameling van de Explosieven Opruimingsdienst met Richard Schoutissen uit Deurne in contact, voornamelijk voor het verkrijgen van informatie over politieke delinquenten, Nederlandse SS’ers en Duitse krijgsgevangenen die werden ingezet bij het opruimen van allerlei oorlogstuig.

Naast de gigantische hoeveelheid munitie die door het land werd aangetroffen zijn er zo’n 6.300 mijnenvelden en op landmijnen verdachte gebieden geregistreerd. Dit boek over het ruimen van landmijnen in Nederland beschrijft het gevaarlijke en moeilijke werk dat is uitgevoerd. Naast foto’s, waarvan velen niet eerder werden gepubliceerd, bevat het boek ook een opgave van de ruim 360 man die in die perioden door mijn- en munitieruiming om het leven zijn gekomen.